تبلیغات
بزرگترین سایت جوک و اس ام اس - اس ام اس عاشقانه
وقتی مرا بغل کنی
چنان جاذبه ی آغوشت به جاذبه ی زمین غلبه میکند
 که روحم به پرواز درمی آید…

***

مـوهایم را کـه جمـع می کنـی،
قشنـگ تـرین گـل سـر دنیـا می شـود..؛
دسـت هایـت!

***

مــَــــــن…
شیفتـــــــه ی آن بوســـه ی
هول هولــَـــــکی ام
کـــِـه دیرتـــــــ شده اما…
از خِــیــــــــرَش نمی گـُـــــــذری

***

وقتی می گویی حالَــــــت چگونه است،
حالَــــــــم خوب می شود !

***

گفتی دور منو خط بکش…
کشیدم….
حالا تو در محاصره ی منی….

***

 آشوب ِ جهان و جنگ دنیا به کنار
بحران ندیدن تو را من چه کنم؟

***

هــنــوز هــم ، تــمـام رویـای مــن
بـــهـم ریـخــتـن مــــوهـای تــوســت . . . !!!

***

مینویسم…
امضـــا میکنم…
در کمال صحت و سلامت
دیـــــــــوانه ات شدم

***

یـا نـوازش کـن سـرم را ، یـا مـرا سـیـلـی بـزن
در دو صـورت گـر رسـد دسـتـت بـه مـن ، مـیـبـوسـمـش!

***

بـه آمـار مـشـکـوکـم …
جـمـعـیـت دنـیـای مـن
یک نـفـر اسـت . . .
***

تنهـا برنامه اے کــه تـِکرارش آرزوےِ هر روز مـَن استــ
پـَخشِ زنده ےِ نگـاهِ توستــ …
هَمیـن…

***

دیـگـر هـیـچ مـزه ای دلـچـسـب نـخـواهـد بـود . .
مـن تـمـامِ حـسِ چــِشـایـی ام را . .
رویِ لـبـانـت . .
جـا گـذاشـتـه ام . .
***

بخــواب تــا نگــاهــت کنــم
و بــرای هــر نفــس تــو،
بــوســه‌ای بنشــانــم بــه طعــم
هــر چــه تــو بخــواهــی . . .

***

نمیدانم دل مـــن نـــازک اســت
یـــا چــــشـــمان تـــو تیــز
هــــرگــاه نــگـــاه به تـــو مـــیــدوزم
بـــنــــد دلــــم پــاره مــــیشود.....

***

هزاران دست هم به سویم دراز شود
پس خواهم زد
تنــــــــــها تمنای دستان تـــــــــــو را دارم

***

خوشحالی یعنی
شنیدن صداش
قبل از خواب …

***

طبقه بندی: اس ام اس عاشقانه،
برچسب ها: اس ام اس عاشقانه، اس ام اس،

تاریخ : سه شنبه 1 تیر 1395 | 04:10 ب.ظ | نویسنده : دن کیشوت لامانچ | نظرات

  • paper | مقاله های مد پیکس | مقاله های غیر خطی